Er bestaan heel wat transportmogelijkheden. We zetten ze even op een rijtje met de juiste classificaties en benamingen. Dat maakt de communicatie met de chauffeurs en transporteurs binnen het Vengo-netwerk meteen een stuk eenvoudiger. Zo ontdek je ook snel of er een geschikte oplossing bestaat voor het vervoer van jouw goederen (op basis van soort en maat).Er bestaan heel wat transportmogelijkheden. We zetten ze even op een rijtje met de juiste classificaties en benamingen. Dat maakt de communicatie met de chauffeurs en transporteurs binnen het Vengo-netwerk meteen een stuk eenvoudiger. Zo ontdek je ook snel of er een geschikte oplossing bestaat voor het vervoer van jouw goederen (op basis van soort en maat).

Algemeen over het transport via Vengo

In het Vengo-netwerk is uitsluitend transport van stukgoederen mogelijk. Er zijn momenteel geen chauffeurs of transporteurs actief die instaan voor losgestort vervoer, autotransport, koeltransport, uitzonderlijk transport of vervoer van vloeibare levensmiddelen, levende dieren of gevaarlijke stoffen (ADR). Toch sommen we deze types hieronder ook even kort op ter verduidelijking…

Type 1: stukgoed

Met stukgoed bedoelen we producten verpakt in dozen, kisten, manden, kratten, vaten, blikken, balen, flessen, enz. De goederen kunnen ook gewoon hun eigen vorm behouden en verpakt worden in krimp- of wikkelfolie.

In de transportwereld wordt een verpakking meestal aangeduid met het woord ‘collo’ of in het meervoud ‘colli’. Binnen de categorie van stukgoed zijn er ook nog een aantal onderverdelingen mogelijk:

 

Type 2: losgestort vervoer

Dit zijn goederen of producten zonder verpakking die effectief in het laadruim van de vrachtwagen ‘gestort’ worden, bijvoorbeeld zand en grind. Het vervoer gebeurt doorgaans in een kiepwagen, eventueel met een afdekzeil om de goederen droog te houden en stofvorming door de rijwind te vermijden.

Poedervormige, vloeibare en korrelige producten zoals veevoeders en granulaten worden ook zonder verpakking getransporteerd. Hiervoor wordt een bulkwagen gebruikt, een vrachtwagen die er in feite uitziet als een tankwagen. Verder valt ook schroot en afval in open containers of vuilnisauto’s onder de categorie van losgestort vervoer.

Type 3: autotransport

Je hebt ze vast weleens gezien op de baan: vachtwagens die speciaal zijn uitgerust om auto’s te transporteren. Autotransport gebeurt zowel voor nieuwe als gebruikte auto’s. Omdat de carrosserie van auto’s zo kwetsbaar is, gebeurt dit vervoer doorgaans door erg gespecialiseerde transporteurs of chauffeurs. Zij zijn het gewoon om aandachtig te zijn voor eventuele schade aan de voertuigen en hebben ervaring met het nakijken van alle accessoires van de voertuigen op correctheid en volledigheid bij afhaling en levering.

Type 4: koeltransport

Voor het vervoer van bederfbare voedingswaren zoals vlees, vis en diepvriesproducten is een vrachtwagen vereist die de goederen koel kan houden. Hiervoor geldt een specifieke reglementering - ook wel ATP-transport genoemd - en alle betrokken chauffeurs en transporteurs moeten hieraan voldoen. Niet alleen de hygiëne van de voertuigen is belangrijk, maar ook de technische staat om op elk moment een constante temperatuur te garanderen (bv. -18° C bij diepvriesproducten).

Type 5: vloeibare levensmiddelen

Vloeibare levensmiddelen zoals melk, vruchtenpulp, chocolade en oliën vallen niet onder de categorie van losgestort vervoer. Ze vragen een specifieke behandeling en worden vervoerd in speciaal ontworpen tankwagens. Die mogen enkel gebruikt worden voor het vervoer van levensmiddelen en bv. niet voor brandstoffen of chemicaliën. De tanks dragen altijd het opschrift ‘uniquement pour denrées alimentaires’, ‘only food stuff’ of ‘nur für Lebensmittel’, zo ben je zeker dat het om de juiste tankwagen gaat.

Type 6: levende dieren

Het transport van levende dieren is onderworpen aan speciale richtlijnen die door Europa zijn vastgelegd. Zo mag de reistijd van dieren maximaal 8 uur bedragen waarna ze uit de vrachtwagen gelaten moeten worden bij een speciale voorziening (wei of stal). Bovendien moeten de vrachtwagens beschikken over voldoende ventilatie, er moet permanent drinkwater beschikbaar zijn en er moeten tussenschotten voorzien zijn om onderlinge vermenging van de dieren te voorkomen. Chauffeurs die levende dieren vervoeren, moeten ook een speciaal en aangepast attest kunnen voorleggen dat afhangt van de diersoort. Zo bestaan er specifieke vergunningen voor runderen, schapen, varkens, geiten, schapen, pluimvee en paarden.

Type 7: uitzonderlijk vervoer

Deze term wordt typisch gebruikt wanneer de goederen niet op een standaard vrachtwagen passen door hun afmetingen of gewicht. Uitzonderlijk vervoer gaat gepaard met een hele reeks speciaal aan te vragen vergunningen en mag bovendien niet op elk moment van de dag plaatsvinden om hinder te voorkomen voor andere weggebruikers. Alle goederen die welbepaalde afmetingen overschrijden (nl. een lengte van 13,60 m, een breedte van 2,55 m en een hoogte van 3,00 m) en niet passen op een standaard vrachtwagen vallen steevast onder de categorie van uitzonderlijk transport.

Type 8: gevaarlijke stoffen (ADR)

Het vervoer van volgende goederen houdt risico’s in. Zee worden bijgevolg geklasseerd als gevarengoed en moeten vervoerd worden volgens de ADR-reglementering:

Meer informatie over de beperkingen op vlak van transport staat meestal vermeld op de MSDS (Material Safety Data Sheet) van het product.

Deze goederen mogen niet zonder meer vervoerd worden, zelfs in zeer kleine hoeveelheden (denk maar aan een doosje vuurwerk). De chauffeurs moeten een specifieke opleiding volgen en het voertuig moet extra uitgerust worden met brandblussers en andere veiligheidsmaterialen. Zorg er dus zeker voor dat je de transporteur of chauffeur er altijd op wijst dat de goederen die je vervoert gevaarlijk zijn.